اولین قانون ux
”شماقادر به برقراری ارتباط نیستید. هر رفتاری نوعی ارتباط است. از آنجا که رفتار نقطه مقابلی ندارد (ضد رفتاری وجود ندارد) ، برقراری ارتباط امکان پذیر نیست. “- اولین قاعده کلی در خصوص ارتباطات از پل واتزلاویک
این اولین قانون UX است. هر کاری که یک طراح انجام دهد ، بر تجربه کاربر تأثیر می گذارد. از افزودن هدفمند یک عنصر طراحی تا حذف سهل انگاری پیام های مهم . هر تصمیمی که در حال حاضر در زمینه طراحی گرفته می شود در شکل گیری رفتار آتی افرادی که ما برایشان طراحی را انجام داده ایم موثر است.
به این ترتیب ، یکی از اهداف اصلی هر طراح خوب ، ارتباط پیام مورد نظر است … موردی که منجر به یک تجریه مثبت کاربری می شود. کپی کردن ، رنگ متن ها، تراز کردن متون ، استفاده از حروف بزرگ یا کوچک در لینک ها و حتی عدم وجود الگوی طراحی – همه بخشی از این ارتباط هستند.
با دانستن این موضوع ، می توانیم این سؤال را بپرسیم (”و به دنبال پاسخش باشیم”) “آیا این عنصر در ارتباط هدفمند من با کاربر موثر است یا خیر؟“ با شناخت همین موارد کوچکی که غالباً ناشناخته هستند یادر شناخت آنها غفلت شده است می تواند تجربه کاربری مثبت تری راشاهد بود.

معماری
معماری

چه چیزی تجربه کاربری را می سازد؟
تجربه کاربر از تمام تعاملاتی که شخص با نام تجاری ، شرکت یا سازمان شما دارد ، تشکیل شده است. این تجربه ممکن است شامل تعامل کاربر با نرم افزار ، وب سایت ، ارتباط با مرکز تماس شما ، دیدن یک تبلیغ ، یا دیدن یک برچسب در رایانه شخص دیگر ، ارتباط از طریق یک برنامه تلفن همراه ، ارتباط با حساب توییتر شما ، یا از طریق ارتباط ایمیلی با شما یا شرکتتان باشد ، حتی ممکن است این تجربه چهره به چهره باشد. مجموع این تعامل ها در طی زمان ، تجربه کاربرنامیده می شود.
intraction designer برای همه این لحظات برنامه ریزی می کند. بخشی از مسئولیت آنها هر جه بهتر کردن همه ی این تعامل هاست. و شامل جنبه های نرم افزار ، کپی رایتینگ ، گرافیک و فاکتورهای بصری ، چیدمان ، جریان ها ، تجربیات فیزیکی است.این مسئله بسیار مهم است که انسجام در تمامی این تعاملات حفظ شود. نباید یک قسمت از این تعاملات در درجه عالی باشد و قسمت دیگری از تجربه کاربر سطح بسیار پایینی داشته باشد.

تجربه کاربر شامل چندین شیوه است. بیایید از معماری مثال بزنیم. اگر یک معمار برای ایجاد یک تجربه کاربری عالی توسط یک مشتری پولدار استخدام شده باشد ، کار خود را تنها در طراحی ساختاری که مردم در آن زندگی می کنند متوقف نمی کند.او به فضای سبز اطراف ، قوس های مسیرو تمامی زوایا توجه می کند. … شاید حتی به مسیری که از مهمان ها استقبال می شود و نحوه چیدمان میز نیز توجه کند. همه این touch-point ها بخش های مهمی از سیستم بزرگتر هستند … خانه فقط یک قطعه از معما است.
طراحان وب ، که به طور سنتی در نقش سازندگان صفحه های وب هستند ، اکنون افق دید گسترده تری دارند. فضایی که افراد در آن طراحی ما را تجربه می کنند گسترده تر از گذشته است. بنابراین ، ما باید راه های طراحی رخود را برای گنجاندن همه جنبه های تجربه کاربری بهینه کنیم.
چه چیزی تجربه کاربری را می سازد