یک طراح خوب همیشه تلاش می کند تا فرم ، کارکرد و زیبایی یک طرح را در دوره حیات یک محصول حفظ کند.

الزاما یک محصول  فقط به این دلیل که به نظر زیبا می رسد مفید نیست و همچنین مفید بودن یک محصول به منزله زیبایی آن نخواهد بود.

باید پذیرفت که امروزه زرق و برق در طراحی محصول موجب توجه بسیاری به آن محصول می شود.

ایجاد فاکتورهای زیبایی شناختی در طراحی محصول گاهی به منظور پنهان کردن نقص هایی است که هیچ راه حلی برای آنها یافت نشده است.

بنابراین چناچه هدف از طراحی محصول را فراموش کنیم به راحتی می توانیم در دام تولید یک محصول زیبا ولی فاقد کارایی گرفتار شویم.

در عین حال ، یک طراح باید درک کند که حتی مفیدترین محصول نیز می تواند از المان های زیبایی شناسی بهره مند شده و محصولی را که کسل کننده و در عین حال ضروری است ، به محصولی لذت بخش و جذاب تبدیل کند. بهترین راه حل ، ارائه طرحی است که با لطافت و محدودیت و دقت ، در عین زیبایی مفید نیز باشد.

dreamers of the day
dreamers of the day

رویا پردازان روز

طراحان موجودات عجیب و غریبی هستند:

خلاق ، روحیه بخش ، دلگیر ، متفکر ، عجیب و غریب. اما مشخصه ای که طراحان را از دیگران جدا می کند ، عمل آنها است. آنها چیزهایی می سازند که قبلاً وجود نداشته است. آنها ایده ها را در اعماق وجود خود پرورش می دهند و آنرا به صورت طرح ، نمونه اولیه یا محصول ارائه می کنند. برخلاف بیشتر مردم ، آنها فقط به ایده یا طوفان مغزی بسنده نمی کنند. آنها فقط از تصورات صحبت نمی کنند. بلکه  ایده ها را به عمل تبدیل می کنند.

آنها به تعبیر T.E. لارنس ، رویاپردازان امروزی هستند.

همه مردان آرزو می کنند. اما نه به صورت یکسان

کسانی که خواب های همراه با توهم می بینند

بعد از بیدار شدن می پندارند که آنچه دیده بودند پوچ بوده است

اما رویاپردازان روز مردان خطرناکی هستند.

آنها با چشمانی باز رویاهایشان را به واقعیت مبدل می کنند.

منبع:http://sainamag.com