بازرگانی لوفا

بازرگانی لوفا به صورت بین المللی در زمینه فروش آهن آلات فعالیت می‌کند. وب سایت فارسی و انگلیسی مجموعه مذکور توسط دیزباما طراحی و پیاده سازی شده است.