شبکه فروشگاهی سانا

سانا یک پلتفرم برای راه‌اندازی باشگاه مشتریان کسب و کارهاست و وب سایت فروشگاه‌های عضو سانا توسط دیزباما طراحی شده است.