ایکس بادی

در سال 1397 تیم دیزباما مسئولیت طراحی برند بوک و وب سایت جدید شرکت ایکس بادی در ایران را بر عهده گرفت. طی چهار ماه پس از انجام مطالعات دقیق تمامی المان‌های برندینگ ایکس بادی و وب سایت جدید شرکت آماده و برای پیاده سازی تحویل گردید.
1. تحلیل، طراحی وب سایت سه زبانه خاورمیانه شامل سایت و ابزار جستجوی استودیوها
2. طراحی و تولید محتوای نمایشگاه اسپورتکس 2018
3. تامین محتوای گرافیکی و با کیفیت مرتبط با محصول ایکس بادی
4. طراحی محتوای لیست قیمت محصولات نمایندگی خاورمیانه
5. طراحی و تامین محتوای بیش از 83 پست جدید برای اینستاگرام